Google

Translate blog

lördag 2 augusti 2014

Äldrevården prioriteras inte, enbart jobbskatteavdragen existerar som prioriterat i alliansens fantasivärld.


Citat: Sedan 1969 har antalet svenskar över 80 år blivit tre gånger så många. Antalet som fyller 100 år har blivit femton gånger så många.

Samtidigt har de som ska försörja dem blivit allt färre. År 1970 gick det 25 yrkesverksamma på en 80-åring. I dag är de n­ere på 12 som ska stå för vården och omsorgen om en gammal medmänniska.

Kontraktet är rivet

Det har alltid funnits ett kontrakt mellan generationerna, de gamla ska inte behöva oroa sig inför ålderdomen.

Men kontraktet är rivet, åtstramningarna fortsätter trots att de gamla och d­eras anhöriga känner stor frustration. Slut citat.

Samtidigt går många arbetslösa med försörjningsstöd och många i fas 3 där anordnare får betalt med skattepengar för att förvara personer i total meningslöshet.

Detta är alliansens politik! Spara på allt för att kunna sänka skatterna för de med arbete, att det innebär besparing på - som i detta fall - på äldres väl och ve skiter dessa alliansvänner fullkomligt i.

Skattesänkningar är agendan och skapandet av fler arbetssökande.  Det andra är dertsom kallas ”arbetslinjen” och innebär att det SKA bli fler arbetssökande - så lönerna kan konkurreras neråt.

Sverige är idag ett samhälle som är iskallt.

Förr - på 1970-talet - fanns möjlighet för alla äldre att söka sig till ålderdomshem, när de eller anhöriga förstod att krafterna inte räckte till eller isoleringen blev svår.

Idag finns få sådana hem. Även långvården är borta. Några sjukhem finns kvar, men till skillnad mot långvården finns få i personalen och ingen sysselsättning för de långtidsvårdade.

Förr fanns snickeri, väv och syavdelningar där de långtidsvårdade kunde sysselsätta sig efter ork och lust och personal som hjälpte till och hade tid att tala med patienten. Idag får de sitta av tiden rakt upp och ner.

Samhällets resurser har förslösats och det är regeringen som valt att färre ska vårda fler, inte samhället.

Hade vi råd under 1970-talet ex. med en mänsklig vård ska vi ha det idag, då vi slösar på jobbskatteavdrag, stöd i alla dess former till den som önskar utnyttja dessa stöd vid anställning.

Fas 3 och anordnarbidrag finns det även pengar till och alla dessa - statliga som kommunala - program för arbetssökande och utförsäkrade,  dumheter som inte leder någonstans, medan äldre lider och får sitta av tiden på sjukhem eller isolerade i en lägenhet.