Google

Translate blog

torsdag 7 augusti 2014

Socialbyrån överbelastas med arbete när alliansen förstört arbetslöshetsförsäkringen och försörjningen från denna. Resultatet, barn far illa och tid saknas för att hjälpa utsatta barn i tid.


Citat: I kommun efter kommun saknas det resurser för att ta hand om barn och ungdomar. Socialen har förvandlats till en andrahandens a-kassa. Det är där alla utförsäkrade hamnar när pengarna har tagit slut. Slut citat.

Det finns mer i artikeln där detta citat tagits. Överbelastade socialbyråer. För lite personal m.m. och barn som inte får hjälp i tid. Allt kaos beroende på alliansens galenskap genom att försämra a-kassan och även arbeta för att färre får a-kassa och därmed tvinga människor till socialen!

Alliansen har lyckats få svenska folket att bli stora socialbidragstagare. Men inte ökat resurserna till socialbyråerna i den takt som behövs. Kostnaderna för detta socialbidragstagande har kommunerna fått. Samtidigt har a-kassans minskade värde och färre utbetalningar sparat staten stora summor och mycket av denna besparing har resulterat i jobbskatteavdrag.

Man har vält över kostnader till kommuner för att kunna sänka skatten. Men även ökat bidragen - kallat stöd - till företag som ska lockas anställa.

Sverige är idag segregerat - inte längre som tidigare mellan invandrare och svenskar - utan nu även mellan de med arbete och de utan.

Man har skapat utanförskap.

Men själva anser alliansen tvärtom att de minskat utanförskapet!

Men då ser de utanförskap som ickearbetssökande och ser brytandet som att de har lyckats utförsäkra sjuka från sjukförsäkringen till socialbidragsberoende jobbsökeri