Google

Translate blog

fredag 8 augusti 2014

Nej, ingen ledighet ska finnas för de som finns i fas 3 - även om de gör ordinära arbeten på sin plats. Semesterledighet ska inte existera enligt vissa arbetsförmedlingar. Gratisarbetare ska arbeta - inte vara lediga.


Citat: Det finns möjlighet att ansöka om tillfälligt uppehåll upp till 20 dagar på en tolvmånadersperiod för arbetslösa. Stefan Bergqvist från Härnösand som har sysselsättning i fas 3 har tidigare fått 20 dagar tillfälligt uppehåll under sommaren. Men han har aldrig hört talas om att man måste uppge särskilda skäl.

--- arbetsförmedlingschefen Sverker Bodevärn i Härnösand säger att det inte finns någon begränsning om hur många dagar i följd man kan ha tillfälligt uppehåll.

– Däremot måste det alltid finnas särskilda skäl som till exempel ett läkarbesök eller att man inte har någon dagisplats till sina barn, säger Sverker Bodevärn. Slut citat.

I fas 3 ska många arbetssökande arbeta med ordinarie arbetsuppgifter på en arbetsplats utan lön men där anordnaren/arbetsgivaren istället får 5000 kr i bidrag för varje fas 3are denne ger arbete!

De ordinarie arbetarna får lön medan fas 3aren i många fall får arbeta med socialbidrag eller en a-kassa på 65 % - som inte höjts sedan 2001…

Den ordinarie arbetaren - som fas 3aren arbetar tillsammans med - har avtalsenlig lön och minst fem veckors semester.

Fas 3are eller arbetssökande har inte längre ledighet att räkna med, utan ska arbeta gratis 52 veckor om året. Om inte ovanstående särklida skäl åberopas.

Hur den som lagt dessa regler tänker är en gåta. Att en arbetslös ska söka jobb även under en ledighet - som det hette förr, men nu kallas ”tillfälligt uppehåll” - är självklart.

Men nog ska en gratisarbetande få någon form av vila likt den avlönade får. De arbetar ju båda med samma uppgifter i många fall!

Men icke i vissa arbetsförmedlares ideologi och tolkning av reglerna, vilket säkert gläder alliansen som hoppas att dessa omänskliga förmedlares uppfattning ska bli lika i hela landet.