Google

Translate blog

söndag 10 augusti 2014

Anders Borg använde utbildningsmöjlighet som ung men vill idag stoppa denna möjlighet för dagens skoltrötta som vill få den nya chans som Anders Borg själv en gång fick och tog.


Citat: Sveriges finansminister Anders Borg har pluggat på komvux. När han var ung och skoltrött hoppade han av gymnasiet, men läste senare upp betygen på vuxenutbildningen och fortsatte sedan att studera nationalekonomi på universitetet.

Anders Borgs resa – från avhoppad skolelev till finansminister – sammanfattar den socialdemokratiska skol-traditionen: Alla ska få en andra chans.  

--- Men när Anders Borg själv tillträdde makten 2006 och fick hand om statens pengapåse var det som att han hade glömt sin egen bakgrund. 

20 000 platser försvann, 1 500 tjänster togs bort och resurserna minskade med 600 miljoner kronor. Tyvärr kommer inte alla att få samma chans som Anders Borg. Slut citat.

Nog kan man fråga sig varför? Troligen ingår detta i flumlinjen ”arbetslinjen”. Skapandet av fler arbetssökande för målet att sänka lönenivån i Sverige.

Ju fler som inte studerar upp sina betyg desto färre platser behövs på universitet och högskolor och ännu fler arbetssökande ska konkurrera om de enklaste servicearbeten med låg lön.

Detta segregerar än fler inte bara ekonomiskt utan även kunskapsmässigt. Den som inte får kunskap och lär sig ifrågasätta blir en bricka på arbetsmarknaden vilken lättare accepterar en låg lön.

Anders Borg stoppade effektivt möjligheten till att fler blev kritiskt tänkande och med det istället mer lydiga och accepterande ett alliansstyrt Sverige.

Låg a-kassa, utförsäkring av sjuka och lägre löner ska ses som konkurrens och marknadsekonomi och som normaltillstånd i Borgs värld.