Google

Translate blog

onsdag 13 augusti 2014

Inhyrd arbetskraft hör man mycket om och många man känner är ungdomar som arbetar som inhyrda. Likväl påstår en utredning att det är ovanligt. Frågar mig om utredningen är beställd ifråga om resultat.


Citat: Inte minst handlar det om att arbetsgivare efter eget huvud vidgat tolkningen av den så kallade Abu Garcia-domen i AD 2002, som gav företag rätt att hyra in vid tillfälliga arbetstoppar. Nu hävdar utredningen, ”genom olika genomförda undersökningar” att denna typ av inhyrningar är sällsynta,

--- Utredningen konstaterar vidare att 1,5 procent av den sysselsatta befolkningen arbetar i ett bemanningsföretag, vilket den beskriver som ”begränsad omfattning”. Slut citat.

En utredning som kommit fram till bland annat det överraskande resultatet som omnämns i citat ska nu ligga till grund för arbetsmarknadspolitiken för alliansen.

Ett förvånande resultat är det minsta man kan säga. Fast det ploppat upp mängder av uthyrningsföretag och ex. lagren i Sverige i majoritetsfallen tar in inhyrningspersonal  i första hand för att slippa anställa.

Fast vi alla känner många ungdomar som arbetar inom uthyrningsföretagen.

Fast mängder av lediga arbeten annonseras ut av uthyrningsföretag som Manpower m.fl. och fler och fler uthyrningsföretag ses i arbetsförmedlingens platsjournaler ska vi tro på att enbart 1.5% av svenskarna arbetar på dessa företag.

Jag påstår att utredningen inte kan spegla verkligheten utan är beställd av regeringen för att bekräfta att det inga problem finns med utnyttjande av inhyrd personal. Att få arbetar på dessa företag och att inget behöver förändras.

Förtroendet för alliansens s.k. arbetsmarknadspolitik är noll och de undersökningar de grundar sin politik på ska tas med en nypa salt och ses i ljuset av alliansens ideologi.