Google

Translate blog

måndag 18 augusti 2014

Att konkurrera med lön i skolan är totalt kaosskapande. Men idén kommer naturligtvis från alliansen och dess flum.


Citat: Dåligt resultat. Att införa förstelärare i skolorna ska ge lärare bättre karriär­möjligheter och kan förhoppningsvis också höja lönenivån generellt. Men reformen garanterar inte förbättrade skolresultat. Det krävs att vi förstelärare får extra tid i våra tjänster om vi ska kunna prestera. Tyvärr är inte skolledare med strama budgetar ­villiga att skjuta till de resurser som krävs, skriver Pia Kangas, förstelärare. Slut citat.

Lönerna i skolorna och även resurserna är beroende på i vilken kommun skolan ligger. Kaos inom skolvärlden blev resultatet när kommunerna tog över skolans ansvar från staten.

Lönerna blev olika i kommun för kommun för lärarna, resurserna likaså. Gemensamt för alla kommuner är sparivern inom skolorna.

Vad som då en förstelärare ska ha för betydelse är en gåta. Högre lön för denne är inget som ger bättre skolresultat, enbart konkurrens om lönerna och oro inom lärarkåren. Lärare kommer att fråga sig vad som gör att kollegan får högre lön än denne får. Det blir som inom allt, den som kan prata för sig har större chans att bli såkallad förstelärare med en större lön än den som är försagd men istället en bra lärare när det gäller undervisning.

Förstelärarereformen skapar osämja på skolorna och hierarki mellan förstelärarna och övriga lärare. Det ger ingen bättre skola enbart ytterligare en lönegrupp där skolledning försöker få dennes löner att räcka till i en stram budget, kanske på bekostnad av övrig personal.

Förstelärare reformen är ytterligare en tokig reform skapad av alliansen.