Google

Translate blog

onsdag 20 augusti 2014

Moderaterna, motståndare idag som igår mot allt som kallas jämställdhet.


Citat: Alla reformer som socialdemokraterna föreslagit har Moderaterna varit motståndare till.

Kvinnlig rösträtt, A-kassa, sjukpenning, ATP med flera. Slut citat.

Detta är historia, men likväl sant.

Idag ser det bland annat ut som följande.

Citat: Socialdemokraterna vill sänka skatter för pensionärerna. Reinfeldt säger att förslaget bygger på bluffinansiering. Slut citat.

Detta säger Moderaterna - vilka själva skapat detta ojämlika skatteuttag! Samtidigt som de införde det femte jobbskatteavdraget i januari 2014 och fick låna pengar för detta…

Tala om motsägelsefulla uttalanden!

Ojämlikhet är Moderaternas agenda, att övriga allianspartier är desamma idag är enbart ett tecken på att de sålt sin själ för glädjen av att sitta med i en högerregim. Det är Moderaterna som styr och visar vägen för dessa lydpartier.

Bevis på ojämlikhetssträvanden är hela paketet av jobbskatteavdrag, då dessa riktat sig till de med en inkomst - på bekostnad av pensionärer, sjukskrivna och arbetslösa.

Tänk på att a-kassans nivå i kronor legat still sedan 2001. Tänk om vi haft lönestopp sedan 2001. De arbetslösa är tryckta ner i botten ekonomiskt och vågar inte opponera sig, för då kommer kontrollorganet arbetsförmedlingen att kasta ut dem ur försäkringssystemet och socialbyrån att vägra hjälpa den utsatte då denne inte längre är ”till arbetsmarknadens förfogande” efter utkastningen från arbetsförmedlingen!

Skamgreppet att utförsäkra sjuka till misär ekonomiskt var något som chockade många när detta kom.

Men idag har svenska folket vant sig och de flesta bryr sig inte - inte heller de rödgröna, som inte talar om detta i valspurten av 2014 års val - inte heller a-kassenivån talas det om. Enbart något om fas 3 vilket inte har med a-kassenivån att göra.

Alliansen har fått a-kassa och sjukkassa till ett fult ord som ingen av dagens politiker vill ta i sin mun .