Google

Translate blog

onsdag 27 augusti 2014

Skattesänkningar viktigare för alliansen än beredskapen för olyckor.


Jobbskatteavdragsvansinnet har inte bara förstört ekonomin för sjuka och arbetslösa utan även lämnat Sverige öppet för all slags risker när olyckor kommer. Man litar på hjälp från utlandet, precis som man vid ett ev. krig räknar med att få hjälp från NATO.

Vid skogsbranden i somras fanns ej brandsläckningsflyg i Sverige eller i Norden. Ett land som Sverige med stora skogsområden utan detta hjälpmedel är otroligt. Om inte Sverige kan klara av detta i alliansens tid där enbart jobbskatteavdrag prioriteras, kan vi kanske ha råd att tillsammans med övriga Norden skaffa ett dussin plan. Jag anser det. Kostnaderna för en stor skogsbrand är stora och kostnaderna för planen bör inte vara så stora som skadorna när bränder uppstår och vi inte kan släcka i tid.

Men alliansens nedrustningsiver är katastrofal! I ord säger man just nu annat men sanningen finns där ute.

Citat: en tragedi utifrån att det svenska samhället hade kunnat vara betydligt bättre rustat för situationen än vad som nu är fallet.

2008 påbörjades avveckling av Försvarsmaktens helikopter 4 som med sina brandtunnor om drygt 2 000 liter var utmärkta för brandbekämpning.

I dag finns endast ett fåtal helikopter 10 att tillgå, då det är en typ som just nu fasas ut. De 33 stycken nyare helikoptrarna 14 och 16 har man ej skaffat brandtunnor till. Slut citat.

Vad säger då en s.k. försvarsminister från alliansen när elden yrde runt Västmanland i somras?  Som väntat ingenting då ”arbetslinjen” ska råda, innebärande att pengar i första hand ska gå till jobbskatteavdrag.

På frågan om Sverige borde ha likadana flygplan svarar Enström:


Citat: – Det finns inget annat nordiskt land som har brandbekämpningsflyg.

--- – För mig som försvarsminister är det viktigt att vi kan använda samhällets samlade resurser så effektivt som  möjligt.

--- – Vi stärker försvarsförmågan och har höjt försvarsanslagen och kommer att fortsätta med det om alliansregeringen får fortsätta. Slut citat.

Uttalande likt detta säger ingenting och man står som ett frågetecken och undrar egentligen vad säger hon och har hon koll på verkligheten eller är det enbart ett tillfälle där hon försöker vinna politiska poäng?