Google

Translate blog

fredag 29 augusti 2014

Sjukförsäkringen och utförsäkringen är både socialdemokraternas och alliansens beslut.


Citat: Den S-ledda socialförsäkringsutredningen föreslog 2006 en tidsgräns i sjukförsäkringen. LO påpekade då att de ansåg att detta var rätt väg att gå för att göra en nödvändig omställning centralt i försäkringen och föreslog 15 månader som den maximala tiden man skulle ha rätt till sjukpenning (källa: LO ”Sjukas rätt till stöd” 2007).

På basen av detta och eget underlag införde alliansregeringen efter valsegern 2006 sjukförsäkringsreformen 2008. Den innebar tidsgränser i sjukfallet som anger när och hur arbetsförmågan ska bedömas. --- Alla länder i Europa har en tidsgräns i sjukförsäkringen. De som får lämna sjukförsäkringen blir inte utan ersättning, de får aktivitetsstöd istället för sjukpenning/sjukersättning. Slut citat.

Detta visar att idiotin att vägra sjuka sjukpenning eller sjukersättning är både socialdemokraternas och alliansens beslut och ansvar. Alla de som lider idag och led så svårt att de tog sitt liv då utförsäkringen kom är resultatet av både socialdemokraternas och alliansens politik.

Många fick sedan leva - och lever ännu - som socialbidragstagare och jobbsökare.

Men att påstå att de i Sverige som utförsäkrats fick aktivitetsstöd istället är bluff kan hända så sker i andra länder men inget sådant fanns här.

Vissa som var berättigade till den usla a-kassan kunde efterhand få detta, övriga hänvisades till försörjningsstöd, det vi kallar socialbidrag. Ett bidrag som inte betalas ut om inte personen först lever upp alla sina tillgångar.