Google

Translate blog

söndag 31 augusti 2014

Sverige vägrar rätta sig efter EU-domstolen i frågor som inte passar in i alliansens politik, i andra frågor följer man EU.


Citat: EU-domstolens ogiltigförklarande av datalagringsdirektivet har lett till ett slags ”hela havet stormar” i EU:s rättssystem. Olika instanser tar ställning olika. Flera länder har underkänt direktivet, före och efter beslutet. Den svenska utredningens analys kommer fram till att man kan fortsätta datalagra. Den gör sin egen tolkning av EU-rätten och menar på tveksamma grunder att den svenska tillämpningen är rättssäkrare än vad direktivet kräver. I stor utsträckning ”leker man EU-domstol” själv, så att säga, ett ganska udda förfarande. Slut citat.

Övervakning står högt på agendan och EU anser man sig inte behöva bry sig om även om deras domstol säger stopp för ofoget.

Misstanken är stark att Sverige som hjälpt USA i avlyssningshänseende kanske måste fortsätta med detta av tvingande skäl om Sverige ska få stöd vid en konflikt av något slag och då kan ett plötsligt avbrott av detta inte ske.


Citat: Pentagons signalspaningsenhet NSA kopierar varje år omkring 250 miljoner adressböcker knutna till användare av amerikanska it-bolags tjänster. Det avslöjade Washington Post i går.

Inhämtningen sker i utlandet, och Sverige är ett av nyckelländerna. Här finns knutpunkter i internettrafiken och gynnsamma förutsättningar för övervakningen. Slut citat.

Med all sannolikhet är det därför Sverige fortsätter lagra datatrafik.

I andra sammanhang är alliansen noga med att hålla EU lagar. Exempelvis fri arbetskraftsinvandring, då detta har till syfte att sänka de svenska lönerna och försvaga facken.