Google

Translate blog

måndag 1 september 2014

Elisabeth Svantesson, sömnig, liknöjd arbetsmarknadsminister.


Citat: Sedan Elisabeth Svantesson (M) tillträdde som arbetsmarknadsminister i höstas har hon inte lagt en enda ­proposition för att bekämpa arbetslösheten. Möten i arbetsmarknadsut­skottet har ställts in på grund av ministerns idétorka. När Socialdemokraterna i går presenterade sin satsning på utbildning och jobb för 20 000 ung­domar inom äldrevården fick de snabbt kritik av Svantesson. ”Jobben växer till hos arbetsgivare, de skapas inte av ­politiker” Slut citat.

Marknaden ska skapa jobben. Det är hennes lösning på arbetslösheten.

Staten ska stillatigande se på utan att göra något när ungdomsarbetslösheten är hög. Det enda som ska göras från arbetsförmedlingen är att locka företag med anställningsstöd och de arbetslösa ska kontrolleras så att de söker i samlad trupp de arbeten som finns lediga.

Detta är arbetsmarknadspolitiken i alliansens slutskede, vad som händer efter valet vet ingen, men risken för kaos är stor.

Mitt tips är att indirekt blir det Sverigedemokraterna som bestämmer riktningen genom att stötta eller inte stötta de förslag en regering lägger fram. Risken blir då att det bildas en ickeregeringsduglig regering och vi har omval inom ett år.