Google

Translate blog

torsdag 4 september 2014

Arbetslivsinstitutet skulle tystas och lades ner när alliansen kom till makten.


Citat: Efter nedläggningen av Arbetslivsinstitutet (ALI) har regeringen och de nyliberala krafterna fått god draghjälp av de av näringslivet uppbyggda forskningsinstituten och tankesmedjorna. Genom bristen på objektiva forskningsresultat inom arbetslivsområdet och medias ofta okritiska återgivande av vissa forskningsresultat, skapade man också viss legitimitet för att försämra villkoren i arbetslivet. 

Nedläggningen av ALI som i ett upprop fördömts av stora delar av det internationella forskarsamhället och som i snabb takt följts av devalveringen av a-kassan, nedrustningen av arbetsmarknadspolitiken samt stora försämringar i handläggningen av våra socialförsäkringar, har starkt bidragit till att alliansen under sina två mandatperioder kunnat skapa ett tvåtredjedelssamhälle med den otrygghet och ökade klyftor som vi idag har. Slut citat.

Ovanstående skrev jag om redan 2006 och fick rätt. Arbetslinjens flum och nedmonteringen av a-kassan skulle inte motsägas av oberoende aktörer med forskarkompetens utan skulle bekräftas som ”bra åtgärd” av näringslivets subjektiva tankesmedjor och beställda rapporter.

Alliansen - eller egentligen Moderaterna - hade säkert under flera år arbetat fram en strategi vilken skulle locka svenskar att rösta på dem. De var väl förberedda på att förändra det svenska samhället och de lyckades.

Segregationen på arbetsmarknaden är total. Arbetslösa kan knappt överleva på sin a-kassa - om de nu ens får en sådan. A-kassan har legat fast sedan 2001. Tänk om en arbetande skulle haft lönestopp i 13 år - det är detta a-kassans nivå ska jämföras med.

Inga skattesänkningar har arbetslösa heller fått, utan istället har utöver årliga avtalshöjningar av lönen arbetande fått fem jobbskatteavdrag. Sjuka har kastats ut i socialbidragsberoende och arbetssökande.

Men svenska folket tar tacksamt emot. Varför?

Jo, propagandan och fördomarna mot alla som inte har en arbetsgivare har varit av en otrolig omfattning och de som drabbats har intalats att de ska skämmas över sin sjukdom eller arbetslöshet.

Droppen var fas 3 och senast kontrollorganet arbetsförmedlingens kontroll månadsvis att arbetslösa sänder in en rapport där de beskriver vilka arbeten de sökt. Den som inte gör detta riskerar böter - eller rättare sagt värre än så - all form av möjlighet av överlevnad ekonomiskt ska då tas bort från denne.