Google

Translate blog

söndag 14 september 2014

Två valrörelser och under 8 år med alliansen har jag försökt få svenska folket att vakna för behandlingen av arbetslösa och sjuka. Nu får andra ta över.


Har jag lyckats denna gång att väcka rätt personer som kan påverka och sprida sanningen? Själv är jag bara en droppe i havet utan makt. Vi får se idag.

Jag tvekar. Alliansen lämnar inte makten, eller rättare sagt, moderaterna med lydpartier lämnar inte över makten till en ny regering om de kan sitta kvar med Sverigedemokraternas stöd.

Vi ser ett kaos och ev. nyval alternativt en alliansregering som sitter kvar.

Ingen ekonomisk förbättring för de långtidsarbetslösa. Fas 3 blir kvar på platser där riktiga arbetsuppgifter görs. Utförsäkringen av sjuka till ekonomisk katastrof fortsätter. Arbetssökandes antal ökar…

Segregationen ökar mellan de med och de utan arbete.

Det gamla Sverige av solidaritet är försvunnet.

Skolans värld fortsätter försämras fastän troligen lärarlöner ökar vilket samband det nu ansågs göra på elevernas resultat. Vård o omsorg privatiseras och blir fortsatt en vinstmaskin med aktieutdelning och vinstmaximering.

När svenska folket hela tiden så tydligt visar att det vill amerikaniseras och att skillnader mellan människor ska ses som normalt då är det meningslöst i vår tid att fortsätta med att skriva bloggar av det slag jag gjort. Nu blir det andra ämnen som troligen blir mer intressanta för fler.

Intresset för fas 3 och utförsäkring har hela tiden minskat, vilket gjort att färre läser min blogg idag.