Google

Translate blog

tisdag 16 september 2014

Inkomstförsäkring då a-kassan inte höjs. Men vad hjälper det de som varit arbetslösa länge?


Citat: Allt fler har en privat inkomstförsäkring, som komplement till a-kassan. I en Folksam-undersökning svarade 39 procent att de var försäkrade. Det kan jämföras med 18 procent för sex år sedan.

Att arbetslöshetsförsäkringen ger låg ersättning tros ligga bakom det växande antalet privata försäkringar.

- - - ”För de allra flesta är en kompletterande inkomstförsäkring en nödvändighet för att klara ekonomin om man blir av med jobbet” skriver Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker på Folksam, i en kommentar. Slut citat.

Så blev a-kassan också den ett segregationsinstrument. Inkomstförsäkring fanns inte när merparten av de långtidsarbetslösa lämnades vind för våg som arbetssökande för många år sedan.

Dessa får inget komplement till sin a-kassa, om de ens har detta.

Många blev arbetslösa efter ett långt arbetsliv, vilket började när det fanns arbete för alla som önskade ett arbete.

När de sedan blev bortrationaliserade var arbetsmarknaden förändrad och jobben fanns inte.

Eländet började i början av 1990-talet och har sedan dess fortsatt. Ingen hitillsvarande regering har klarat av arbetslöshetsproblemen.

Troligen är det olösligt då fler o fler flyktingar kommer och ökar på arbetssökandeantalet.

För inte kommer de tillfälligt för att söka skydd när de inte kan vara kvar i sitt hemland. Nej, även när förhållandena blivit bättre i hemlandet stannar de kvar med permanent uppehållstillstånd och får förtur till arbeten m.m.

Se på fas 3, här finns fler svenskar av födsel än icke svenskar. Att våga opponera sig mot all denna konstighet innebär att man ses som rasist idag.

Att sedan många invandrare lärt sig använda fas 3are som inkomstkälla gör det mer konstigt. Misstänker att vi inte kunnat göra samma sak i t.ex. Iran, Irak eller andra länder därnere. Åkt ner som svensk och tjänat pengar på deras arbetslösa och fått betalt av deras regim.