Google

Translate blog

fredag 19 september 2014

Sjukförsäkringen och utförsäkringen stöttas inte av svenska folket, enbart av politiker vilka oftast har privata försäkringar och stannar hemma med lön utan att sjukskriva sig.  • 44 procent av samtliga svarande i LO:s undersökning uppgav att deras syn på regeringen påverkats negativt av de nya sjukreglerna. Endast 9 procent uppgav att de blivit mer positiva.
  • Den grupp som blivit mest negativ till regeringen är personer som varit sjukskrivna någon gång under det senaste året.
  • När frågan om tidsgränserna i rehabiliteringen ställdes svarade 85 procent av samtliga tillfrågade att det inte är rimligt att man ska kunna bli av med sin ersättning från sjukförsäkringen, trots att man inte blivit friskare.
  • 60 procent svarade att de inte skulle klara sig ekonomiskt vid en långtidssjukskrivning. Slut citat.

Enbart politiker stöttade idiotin att tidsbegränsa sjukdom.

Ingen biologisk eller psykologisk klocka bestämmer att nu är du frisk. Det är enbart en pappersapparat att tidsbestämma sjukdomstid utan hänsyn till vilken sjukdom det handlar om.

Beslutet som togs av både alliansen och socialdemokraterna är ett sjukt beslut vilket enbart handlar om att spara pengar till - som i alliansens fall - skattesänkningar och pengar till riskkapitalföretag inom vård o skola.

Men utförsäkringen fortsätter och med den arbetstillfällen för socialsekreterare, arbetsförmedlare och andra kufiska jobbcoacher.