Google

Translate blog

söndag 21 september 2014

Fas 3 ska 1 jan 2016 förändras och oåterkalleligen ändra namn till sysselsättningsfasen.


Citat: Fas 3 ska bli sysselsättningsfasen – men inte förrän den 1 januari 2016.

--- Då ska nya regler för jobb- och utvecklingsgarantin träda i kraft, enligt förslaget. Arbetsmarknadsdepartementet ser över reglerna som styr Arbetsförmedlingens verksamhet.

--- Ytterligare ett inarbetat fas 3-begrepp ska bort. Anordnarbidraget, det där bidraget på runt 5 000 kronor per deltagare och månad till fas 3-anordnare, döps om. I fortsättningen ska det heta ekonomiskt stöd. Ordet bidrag ska vara reserverat för bidragslinjen. Slut citat.


Detta var och är alliansens nya giv om de får bestämma om fas 3.

Vi andra trodde att namnbytet till sysselsättningsfasen var klart efter det att riksdagen beslutat att stoppa anvisningarna till fas 3 sommaren 2011.

Resultatet av det då demokratiskt tagna beslutet blev ju inget stopp av alliansen då det inte passade in i deras kufiska ”arbetslinje” utan istället enbart namnbyte av fas 3 till sysselsättningsfasen, med möjlighet till de i fas 3 - om allt stämde - till en kort utbildning, om de hade en arbetsgivare som garanterat tog emot dem efter denna.

Bidrag, som alliansen ser som ett mycket fult ord och som ska nedvärderas ytterligare så ”bidragslinjen” blir ett skamligt begrepp och hånfullt tillmäle som ex. bidragstagare, ska bort ur anordnares lön för mödan för att ta emot fas 3are.

Jag tror den regering som nu kommit till makten knappast gör så stor skillnad på dessa idéer.