Google

Translate blog

måndag 22 september 2014

Att kritisera företag och politiska organisationer på nätet stoppas då de som uttalat sig naivt o barnsligt som offentliga personer skyddas för vad de sagt


Citat: Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson skrev på Twitter i februari att SD-ledaren Jimmie Åkessons medverkan i en debatt gjorde att han ”kräks”. Dan Eliasson fick hård kritik för uttalandet med anledning av hans roll som opolitisk ämbetsman. Händelsen togs upp på Wikipedia. Men uttalande från två kritiska forskare togs bort och ersattes med två forskare som tonade ner händelsen. Redigeringen gjordes från Försäkringskassans ip-nummer. Slut citat.

Detta är ett exempel på hur personer i offentliga tjänster ska skyddas och inte behöva stå för vad de skriver.

Citatet ovan kommer från en artikel där det finns fler exempel på uttalanden som tas bort för att skydda personen som sagt dessa.

Det finns därför ett skyddsnät för personer i ledande ställningar så deras uttalanden som inte är rumsrena politiskt tas bort.

Skyddsnätet visar om man läser exemplen i artikeln att människor aktivt skyddas när de visar upp sin riktiga sida vilken i flera fall är skrämmande för de vanliga medborgarna i vårt land vilka i många fall skulle bestraffats eller fått utstå spott och spe om de uttalat sig likalydande i media.

Det är skillnad på människa o människa i dagens Sverige och denna skillnad ökar och har ökat under alliansens tid. Första segregationssteget av människovärdet är om du har ett avlönat arbete eller inte sedan fortsätter det punkt för punkt.