Google

Translate blog

tisdag 23 september 2014

Lösningen på gåtan hur Neandertalarna försvann är enkel.


Citat: Vi vet numera att det minst en gång förekom sex mellan en neandertalare och en modern människa. --- Spåren syns i vår arvsmassa än i dag, i form av ett par procent neandertal-DNA – framför allt hos människor med ursprung i Europa, Asien, Australien och Amerika. Slut citat.

Då det är länge sedan är spåren idag få men de finns bevisligen att den moderna människan förökade sig med Neandertalare. Med all säkerhet dog dessa ut genom att människan då som nu slog ihjäl de Neandertalare de stötte på.

Den moderna människan kanske även är betydligt mer våldsbenägen än Neandertalare var. Folkmord i vår tid fanns säkert för 35000 år sedan också.

Säkert tog de i första hand livet av männen och tog kvinnorna med sig som sexpartner eller i vissa fall som fruar.

Därigenom dog Neandertalarna ut efterhand. De utrotades.

DNA från de kvinnor den moderna människan tog med sig syns i våra gener än idag men till slut försvann merparten av arvsanlagen genom att de inte förnyades. Säkert hade arvsanlagen från Neandertalare varit betydligt högre procentuellt bland många människor för 25 000 år sedan än de är idag. Tiden utplånar sakta vad som en gång hände med den moderna människans gener.