Google

Translate blog

lördag 27 september 2014

Historiens hittills genom tiderna största djurskelett hittat.


Citat: Den vägde som tolv fullvuxna afrikanska elefanter – men var inte färdigväxt.

En ny jättedinosaurie har upptäckts i Argentina.

– Det här är på långa vägar det bästa exemplet vi har på de största djur som någonsin vandrat på denna planet, säger Kenneth Lacovara vid Drexel University i USA. Slut citat.

Inget säger att inte än större djur funnits. Hur mycket har inte förlorats för alltid?

Frågan är var gränsen för liv går storleksmässigt upp eller ner? Det var inte länge sedan ett skelett av en jättefågel hittades. Ett skelett som förundrade forskningen då man tidigare inte trott att fåglar av den storleken kunnat flyga.


Citat: Fossilet av en sju miljoner år gammal fågel har hittats i Chile. Den har den största vingbredden man med säkerhet har uppmätt hos en urtidsfågel. Slut citat.

Livet verkar vara gränslöst om bara de rätta förutsättningarna finns. På vår planet har dock livsformerna av alla slag minskat i storlek, varför är ännu en gåta. Att påstå att evolution är svaret stämmer knappast då jättedjuren levde på vår jord i millioner år och då troligen i många fall tillsammans med de djur som ännu finns idag.