Google

Translate blog

onsdag 1 oktober 2014

Plommonstop avbildade i Kiviksgraven, knappast. Förödmjukelsen av arbetslösa ska fortsätta.


 

Citat: De har legat gömda i Kungagraven i Kivik under 3300 år.

Nu har arkeologer hittat nio unika ristningar i fornminnet – varav två "plommonstop".

– Det är en helt ny symbol, säger Andreas Toreld, en av specialisterna bakom fyndet. Slut citat.

Att tro att det är plommonstop eller hattar som avbildats är mycket otroligt då det gäller de nya fynden vid kungagraven i Kivik.

Jag anser tveklöst att vad dessa symboler visar är öppningar till en annan värld eller grottöppningar.

Från 1 mars 2015 ska alla arbetslösa, och då även långtidsarbetslösa, bestraffas om de inte sänder in en aktivitetsrapport på vilka arbeten de sökt till arbetsförmedlingen. Tidigare undantogs repressalier för dessa då det var svårt att administrera detta. Nu ska det igenom.

Citat: Om ett halvår, den 1 mars, ska även långtidsarbetslösa och ungdomar bli av med ersättning om de inte rapporterar i tid.

Beslutet är inte oväntat.

Regeringen skulle lämna ett förslag till riksdagen i våras, men det kom inget förslag. Nu har regeringen i stället fattat beslut på egen hand--- Patrik Björck, riksdagsman (S) och ledamot i arbetsmarknadsutskottet. Han fortsätter:

– Om det ska vara en skyldighet att rapportera, ska det också vara en rättighet för de arbetslösa att få aktivt stöd från Arbetsförmedlingen. Det saknas i dag. Då blir rapporterna bara onödig byråkrati. --- Inför premiären förra hösten hade riksdagen beslutat om de nya sanktionerna i bred enighet. Regeringspartierna och Socialdemokraterna röstade för. Slut citat.

Ytterligare ett förnedringsverktyg och kontrollverktyg som inte är annat än byråkrati och meningslöshet, förutom för de som anställs nu för att hinna med att kontrollera att arbetslösa söker ett eller annat arbete.

Långtidsarbetslösas arbetssökande är nämligen meningslöst, istället bör de få hjälp av arbetsförmedlare, men arbetsförmedlare idag vill inte ha kontakt med dessa personer mer än via e-post.