Google

Translate blog

fredag 3 oktober 2014

Saknat expeditionsfartyg påträffat efter 160 år. Effekten av alliansens politik långtidssjukskrivna ökar.


Citat: Ett av de två brittiska fartyg som försvann i Arktis för mer än 160 år sedan under John Franklins polarexpedition har nu påträffats---Det nu upptäckta fartyget betyder att senare års expeditioner, som inleddes 2008 och bedrivits med högteknologisk utrustning, äntligen krönts med framgång. Slut citat.

Ytterligare ett mysterium har lösts med högteknologi.

Att hitta ett förslist skepp i havet är som att leta efter en nål i en stor höstack. Nästintill omöjligt men likt nålen som kan hittas i höstacken om man millimeter för millimeter går igenom höstacken med en magnet kan förlista skepp hittas med högteknologisk utrustning om man ger det tid.

Citat: Även om de långtidssjuka blir fler är Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson inte helt missnöjd med utfallet.

– Förut fick många förtidspension vilket inte är möjligt i dag därför är det inte konstigt att de i långtidssjukskrivning blir fler. Vi försvarar arbetslinjen och att människor i dag är närmare arbetsmarknaden. Slut citat.

Orden säger allt i citatet. Alliansen ser utanförskap som inte arbetssökande. Även om du knäcks ekonomiskt av att utförsäkras från sjukpenningen anses du likväl ha brutit ditt utanförskap genom att du då blivit arbetssökande.

Hela resonemanget är inte bara sjukt o iskallt utan rent ut sagt sinnessjukt.