Google

Translate blog

onsdag 8 oktober 2014

Gåtan med hur Egyptens pyramider byggdes har ansetts löst många gånger men är likväl inte det.


Citat: Den historiska fysikgåtan om hur forna Egypten kunde åstadkomma gigantiska pyramider kan vara löst. Amerikanska forskare tror att de flera ton tunga rätblocken försågs med stockar så att de kunde rullas fram som tolvhörningar. Slut citat.

Människan behöver gåtor. Gåtor man uppförstorar och som människor försöker lösa men aldrig kan bevisa att de har den rätta lösningen till.

Ett exempel är hur Egyptens pyramider byggdes. Många teorier har sett dagens ljus, den ena mer fantastisk än den andra.

Nu har ytterligare en kommit  utöver alla tidigare, nu med en metod kallad tolvhörningsmetoden.

Andra teorier är  att det skapats vattenvägar fram till pyramiderna där stenen flottats fram. Ramper av sand byggts där stenen dragits upp sten för sten. UFO:n har gett verktyg till bygget m.m.

Troligast är dock att hävstänger, otrolig mängd slavar o arbetskraft plus smarta ingenjörer och arbetsledare med piskor fått bygget att fungera. När väl ett bygge gjorts visste man hur man skulle gå till väga. De första pyramiderna var inte så avancerat byggda som de sista. Man lärde sig hur man skulle bygga effektivt.

Men så länge inget är bevisat hur de byggts kommer allt mer avancerade tankekonstruktioner att försöka bevisa hur. Istället för att söka enkla lösningar söks allt mer avancerade teorier, då de enkla troligen redan är uttömda.

Jag har sett bilder från den tid det handlar om, hur man transporterade stenen.

Det hittades några ristningar för några år sedan. Det var inte något fantasirikt direkt, utan hävstänger och människokraft var lösningen.