Google

Translate blog

söndag 19 oktober 2014

Dinosaurier ska ha blivit fåglar genom evolutionen. Kan evolutionen därefter göra fåglar till dinosaurier igen? Varför överlevde dessa arter meteoritnedslagen senare?


Citat: Det var för 150 miljoner år sedan, på ett ungefär, som vissa köttätande dinosaurier började bli alltmer fågellika. Under tiotals miljoner år pusslades fåglarnas skelett långsamt, men säkert, samman. Men när den nya kroppsformen väl var på plats gick det desto fortare. På kort tid skapade evolutionen en mängd nya arter. Slut citat.

Då är frågan varför det blev växtätande fåglar av landlevande köttätande djur? Det är en gåta likt även nedanstående gåta.


Citat: I över tio år har forskarna ansett att det faktum att dinosaurierna dog ut för 65 miljoner år sedan berodde på att en gigantisk meteorit föll ned från himlen och träffade jorden, vilket fick katastrofala följder för klimatet. Nu visar det sig att den meteorit som träffade den mexikanska Yucatanhalvön och skapade den enorma Chicxulubkratern, antagligen inte var ensam om att utrota dinosaurierna. Forskarna känner nu till ytterligare två meteoritkratrar från samma period. Slut citat.

Varför dog inte de numera flygande fåglarna - före detta dinosaurierna - ut vid meteoritnedslagen?

Jag tror att vetenskapen inte riktigt har kommit hela sanningen nära utan fastnat i tänkande som inte ger helt rätt bild av vad som skedde. Kan de dinosaurier med fjäderdräkt ha varit en gren som inte kan vara lösningen på all världens fågelarter av idag?

Sedan kan man även undra om evolution kan gå baklänges.

Kan de eventuella fågelarter som har dinosaurier som ursprung plötsligt - genom mutation eller evolution - åter börja likna de dinosauriearter de uppkom från?

Jag är inte övertygad över resonemanget ovan i artiklarna.