Google

Translate blog

måndag 20 oktober 2014

Är frågan om varför Reinfeldt valdes bort berättigad? Troliga anledningar finns.


Citat: Visserligen har regeringen kritiserats för hur de har hanterat de sjuka och arbetslösa, liksom för sin ideologiskt drivna privatisering av välfärden, men de uteblivna framgångarna för vänsterpartierna visar att detta inte var avgörande för valets utgång. Slut citat.

Läser man citatet kan man undra. Men troligen är svaret på frågan ovan att skolan kan vara en anledning. Den har försämrats betydligt sedan privata aktörer kom in i bilden. Men likt det som nämns i citatet har inte heller detta skapat en vänstervind.

En annan orsak är troligen även samhällets skapade sociala behov av förändringar. Förändringar för förändringens egen skull och då kan inte en regering sitta kvar en längre tid.

Även en trolig anledning till valresultatet - som egentligen inte är en framgång för varken alliansen eller de rödgröna - är oron för att Sverige tar in för många flyktingar. Resultatet för SD visar egentligen tydligt detta.