Google

Translate blog

tisdag 21 oktober 2014

Det nedmonterade Sverige. Kortsiktigt tänkande ledstjärnan i ett samhälle där föränderlighet är tanken och kortsiktigt lönsamhetstänkande ledstjärnan.


Citat: I räddningsarbetet vid Estonias förlisning deltog 14 svenska helikoptrar. I dag har Sverige totalt bara fem helikoptrar som skulle kunna delta i en liknande insats.

Det krävdes en skogsbrand i Västmanland där en person omkom och värden för miljarder gick upp i rök för att väcka frågan om vi inte behöver nya helikoptrar som klarar bekämpning av bränder.

Eftersom de vi hade var avvecklade.

Om vi inte aktivt rustar upp det civila försvaret kommer vi med säkerhet upptäcka liknande brister även vid nästa kris.

Enligt överbefälhavare Sverker Göranson har vi ett försvar som klarar en veckas krig. Men skulle det civila försvaret klara ens det, en vecka av verklig kris?

Den 27 december 1983 lossnade en frånskiljare i Hamra transformatorstation utanför Enköping. Sveriges elnät söder om Dalälven slocknade.

Hur skulle vi klara det i dag? Slut citat.

Dagens kortsiktiga tänkande inom alla områden och ledstjärnan vid anställning av chefer att dessa ska vara förändringsbenägna, kunna spara på resurser och ta alla möjligheter till bidragsanställda har skapat ett samhälle i kris vid katastrofer.

Snart blir det troligen kaos även i vardagen när alla konkreta chefer är borta och beslut inte kan tas snabbt vid kriser eller i andra sammanhang om inte konferenser och medarbetarsamtal först hållits.

När väl dessa samtal och diskussioner tagits finns troligen inga resurser utan dessa får sökas utanför landet, där chefer fortfarande är chefer som vågar, kan och får ta beslut utan att konferenser, möten eller jämställdhetssträvanden utifrån genusperspektiv och etnicitet måste tas hänsyn till först.

Sverige har blivit - och blir - än mer lustiga huset både för fler o fler svenskar och även utanför landet.