Google

Translate blog

lördag 25 oktober 2014

Att skapa liv innebär konstruktionsmedel men att det skapas ur kaos per automatik är enligt mig inte möjligt. Slumpfaktorn för detta blir otrolig.


Citat: Där, i Vintergatans centrala delar, är myllret av stjärnor stort. Om vårt solsystem befann sig där skulle natthimlen lysas upp av tiotusentals ljusstarka stjärnor.

Det är i dessa trakter som forskare nu har upptäckt komplicerade molekyler av en typ som utgör själva grunden för de byggstenar som sedan kan skapa liv. Slut citat.

För att liv ska uppstå måste det finnas de byggstenar som kan ge liv och rätta förhållanden uppstå.

Dessa byggstenar i sin tur måste ha kommit någonstans ifrån. Inte från intet utan från något.

Min uppfattning är inte att de uppkommit ur intet genom Big Bang. Istället är Big Bang likt byggstenarna skapade av en intelligens utanför vår uppfattningsförmåga. Gud.

Detta är inte konstigare än vissa materialisters uppfattning att Big Bang skapade allt ur ingenting annat än en trolig plötsligt snabbt expanderande punkt stor som en atom från ingenstans i ingenting vilket sedan expanderade.