Google

Translate blog

lördag 1 november 2014

RUT föreslås tas bort vilket skulle bli ersatt av hjälp för alla i skolan. Ny känd flugsvamp hittad, men ingen i Sverige vet om den är giftig.


Citat: Den nya regeringen tar bort avdragen för läxhjälp redan vid årsskiftet. Det gäller i gymnasieskolan men även i grundskolan, där skattereduktionen för barnpassning snävas in. --- – Vi ska inte ha ett läx-rut som gör det möjligt för de vars föräldrar som har råd att köpa läxhjälp, utan här gäller det att se till att läxhjälp ges efter behov ---My academy är det största företaget i branschen och där är man förstås oroad över beskedet från den nya regeringen, och att det har gått så snabbt.

--- – Vi har hittills i år nyanställt över tusen personer. Det här är unga som fått sitt första jobb. Slut citat.

Självklart är företaget oroat för sin inkomstkälla likt många beredare av fas 3 platser är idag. 

Men RUT har enbart gynnat de barn med föräldrar som har en arbetsinkomst, inga barn med föräldrar som genom alliansens grymma människosyn har utförsäkrats från sjukpenningen eller barn till arbetslösa som ska tvingas leva av en usel eller ickeexisterande a-kassa har fått del av detta.

Dessa barn har fått klara sig bäst de kan. Många av dessa föräldrar har även dålig skolgång eller har brutits ner psykiskt av arbetslöshet o dålig ekonomi så de inte orkar eller kan hjälpa sina barn.

Nu kan detta förändras så alla kan få hjälp i skolan. Skolan kan ta in och ska betala de som då varit timanställda av ex My Academy. De flesta av dessa är säkert studenter med ett extrainkomstarbete. De blir inte arbetslösa, om nu inte skolan o kommuner får idén att läxhjälp ska skötas av praktikanter och andra gratisarbetare, vilket inte får ske.

Så har en ny flugsvamp hittats i Sverige. 


Citat: – Det är en sällsynt flugsvamp som aldrig tidigare har påträffats i Sverige, vilket gör att den ännu saknar ett svenskt namn.

Det vetenskapliga namnet är Amanita olivaceogrisea. Svampen har däremot tidigare hittats i Finland, Danmark och Baltikum.

--- Är den giftig?

– Det går inte att svara på giftigheten hos denna art då den ännu inte är känd. Slut citat.

Hur vore det att fråga i Finland, Danmark eller i Baltikum om den är giftig?

Svampen är ju känd där och har även  ett namn.