Google

Translate blog

söndag 2 november 2014

Skydda folk som inte har rätt att vara här är ett konstigt svenskt ställningstagande. Varför ska vi då ha en myndighet för kontroll av vilka som ska få uppehållstillstånd? Människans behov av att synas för framtidens mänsklighet har alltid funnits


Kilroy was here. Orden som sedan andra världskriget blivit en synonym på att någon varit här, kan ses som handavtrycken enligt nedan. Någon var där och ville synas med sina avtryck till framtiden.


Citat: De tidigare äldsta dateringarna av grottkonst, från Spanien och Frankrike, är knappt 40,000 år. En av händerna på Sulawesi dateras nu till cirka 40,000 år medan grisen har målats för cirka 35,000 år sedan.  Slut citat.

Människans behov av att lämna något för framtiden och inte bara försvinna för alltid utan att ha lämnat något efter sig har alltid funnits. Stora bokverk har skrivits som arv, skulpturer arbetats fram som ska visa en person för framtidens folk. Pyramider byggts över en Farao.

Men de flesta avtrycken är borta och blev kortlivade. Därför är dessa handavtryck unika. Om det är personer med makt som lämnat sina avtryck eller vanliga nomader som lyckats göra dessa avtryck till evigheten kommer vi knappast att få veta. Men avtrycken är ett bevis på att människorna velat göra avtryck med sina händer för att visa att de var människor som gjorde detta och inte gudar.

I Sverige ses papperslösa som legala innevånare i Sverige som bör ha samma rättigheter som legala innevånare. Varför vi då ska ha en migrationsbyrå som ska besluta om vilka som ev. kan få stanna här är en gåta.


Citat: EU-länderna inleder en omfattande insats mot papperslösa och smuggelligor --- Insatsen går ut på att stoppa människosmugglare och kartlägga flyktingars väg in i unionen. --- Ett av huvudmålen för operationen är att "gripa illegala migranter". Slut citat.

Det låter helt riktigt för en laglydig person. Men så kommer konstiga svenska uttalanden som följande…

Citat: att man ska prioritera en jakt på papperslösa med ett slags förevändning att man ska ta in information om smuggelverksamhet. Det känns helt oacceptabelt och sänder helt fel signaler, säger hon och uppmanar svensk polis att avstå från att delta i Mos Maiorum.

– Just nu är det viktigaste att stoppa den här insatsen, säger hon. Slut citat.

Så vi ska låta flyktingar komma in och utredningar av deras rätt till att vara här vara värda noll?

Om de inte får uppehållstillstånd ska de enligt sista citatet från artikeln, där mer finns av ovanstående diskussion, likväl få röra sig öppet i vårt land.

Varför har vi då gränskontroller eller migrationsbyrå? Det är en gåta. Då kunde vi likväl ha samma system som i USA under massinvandringen dit på 1800-talet en stämpel och du är innevånare i landet.

Men då fick var och en klara sig själv, idag och här ska våra skattepengar gå till att ge flyktingar bostad och jobb medan många svenskar fått stå tillbaks både på bostads- och arbetsmarknaden.