Google

Translate blog

måndag 3 november 2014

Nya eller återinplanterade djurarter är inte alltid av godo. Nobels fredspris 2014 gick till rätt personer. Bra val!


Citat: Europas tyngsta fågel försvann från Sverige för 150 år sedan.

Nu ska en ny studie utreda möjligheterna att återinplantera stortrappen. Slut citat.

En kanske trevlig fågel i faunan. Men den ska ju inte bli en skadefågel för jordbruket. Troligen är den inte en sådan, men att lita på återinsättning av djurarter som mogna förfäder tagit bort ur faunan bör undersökas.

Varför utrotades vargen och vildsvinet exempelvis? Knappast för skojs skull, då skulle även arter som älg och rådjur varit borta. Skoj ska ses som jaktintresse och matjakt.

Nej, vargen och vildsvinet utrotades för att vildsvinet förstörde grödor. Vargen tog tamdjur och även barn.

Idag kan man inte som i min barndom gå ut i skogen och känna sig trygg då vildsvinet åter är en plåga. Som vargen för boskapsägare och på sina platser det i många fall livsfarliga djuret björnen.

Återinsättandet av utrotade djurarter är inte riskfritt. Förstod de som återinplanterade vargen varför den en gång med alla medel utrotades? Knappast. Vildsvinet kom ut igen från farmare som inte lyckades hålla sina svin inhägnade och myndigheters flathet inför att de åter började sprida sig.

Idag är det för tillfället omöjligt att göra något åt situationen då flera generationer människor vuxit upp med Disneyfilmerna och därigenom förmänskligat djuren, vilket gör att de ser djuren likvärdiga med människan.

Till slut en uppskattning till den Norska Nobelkommitténs utnämning av fredspristagare 2014.


Citat: Årets fredspristagare är pakistanska Malala Yousafzai och indiska Kailash Satyarthi. Slut citat.  Ett bättre val just nu kunde inte gjorts!