Google

Translate blog

torsdag 13 november 2014

Alliansens politik var att ekonomiskt segregera svenska folket. Men de höll sina vallöften, man visste vad som skulle ske. De rödgröna håller få löften.Citat: Nu tvärvänder Socialdemokraterna från vallöftet om att företagen ska slippa betala för den andra sjuklöneveckan.

Istället lägger regeringen fram alliansens förslag om ett högkostnadsskydd som främst gynnar små och växande företag. Slut citat.

Alliansens politik var en katastrof för arbetslösa och sjuka. Men de gick öppet ut och sa vad de tänkte göra. Svenska folket tog ställning för en hård o känslokall behandling av sjuka och arbetssökande mot att de fick regelbundna jobbskatteavdrag.

Betydelsen av behandlingen var att ekonomiskt segregera de som sågs som misslyckade.

Men till skillnad från de rödgröna som nu ska regera höll alliansen sina löften fullt ut. De rödgrönas löften bryts det ena efter det andra. Visst kan de påstå att de måste ge o ta då inget parti har majoritet.

Men det håller inte, alliansen bestod av fyra partier vilka arbetade som ett enda parti och de hade ett fullständigt färdigt program som väljarna kunde ta ställning till redan innan valkampanjen 2006 och så fortsatte det.

Man visste vad som skulle ske. Alliansen gjorde vad de sa.

Inte ens när riksdagen hade majoritet för att stoppa fas 3 sommaren 2011 blev det något av detta. Alliansen körde över riksdagsbeslutet och höll fast vid den politik de lovat väljarna, även det femte jobbskatteavdraget fick de igenom i sista stund på sina regeringsår, fast inga pengar fanns till detta. De lovade avdraget och det skulle igenom, nu med lånade pengar och ökad statsskuld som följd.

De rödgröna måste få igenom alla de löften de hade innan valet inte ändra dem efterhand. Annars sitter de löst och försvinner garanterat senast 2018.