Google

Translate blog

måndag 17 november 2014

Ubåtsjakten anno 2014 var på den såkallade fartygskyrkogården.


Citat: På cirka 30 meters djup finns långt över 30 registrerade fartygslämningar, många från 1600-talet. Dagens snabba moderna örlogsfartyg och de smygande ubåtarna svepte över fjärdar och sund som sedan medeltiden varit kyrkogård för generationer av svenska handels- och örlogsfartyg.

Dalarö var den enda tillåtna hamnen i södra skärgården för utländska fartyg och i 140 år var Dalarö också Sveriges viktigaste örlogshamn. Hela den svenska krigsflottan låg stationerad där innan vi fick hamnar längre söderut. Slut citat.

Kan det - om vi är fantasifulla eller ser utanför tid och verklighet - vara ekon från det förgångna som uppfattades från djupet och tolkades som ubåtskränkningar i vår tid från främmande makt?

Jag tror att känsliga instrument eller personer kan uppleva uppspelningar som jag vill kalla det från händelser som varit tragiska från tidigare epoker. Kanske av samma slag som ett medium även uppfattar det som ekon av energier vilka spelas upp om och om igen och kan uppfattas av känsliga personer.

Kanske ett medium och personal från teveserien i sjuan, det okända, bättre kunnat lösa kränkningarna eller spåren från detta än vad marinen lyckades.

Kan det varit samma fenomen som skapade massjakten på ubåtar under 1980-talet. Den då strandade ryska ubåten kanske kom hit och strandade av misstag då den sänts hit till svenska vatten för att försöka utreda vad svenska marinen letade efter eller om det fanns något i svenska skärgården den gången?

Spekulationer, men man bör vara öppen för allt då inga svar av materiell karaktär uppstår av fenomen som upptäcks.