Google

Translate blog

onsdag 19 november 2014

Den totalt slösaktiga arbetsmarknadspolitiken. Hur ska den förstås?


Citat: SVT har gått igenom ett 50-tal av det senaste årets registrerade klagomål mot etableringslotsar, och hittat flera exempel på hur den lotsning Arbetsförmedlingen betalar för inte ägt rum i praktiken.

Det kan handla om att den utlovade lotsen rest utomlands utan att ordna en ersättare – eller att Arbetsförmedlingen upptäcker att en inlämnad ”gemensam planering” gjorts utan den nyanländes medverkan. Slut citat.

Detta är ytterligare ett exempel på hur dåligt statens pengar används och hur många som ska tjäna pengar på arbetslösa som inte har eller bör få jobb då detta skulle få bort en lönsam inkomstkälla för lotsar. Samma sak gäller alla de anordnare av fas 3 som tjänat stora pengar i flera år nu. Utöver det alla de konstiga företag som bildades då arbetsförmedlingen la ut sina tidigare uppdrag på entreprenad av att hjälpa arbetslösa att få arbete.

Ännu idag fortsätter cirkusen och företags möjlighet att tjäna pengar på arbetslösa eller flyktingar utan att behöva göra så mycket själva. Flyktingbostadsuthyrning till staten är en annan inkomstkälla.

Men då det gäller lotsarna vilket just nu uppmärksammats säger arbetsmarknadsministern Ylva Johansson enbart följande, förändringar kommer 2016 och det tycker hon är snabbt agerande för något som inte fungerar.

Men vi ser ju hur avvecklingen av fas 3 ska gå till under mandatperioden, fyra år framåt kan eländet finnas kvar!

De rödgrönas regering blev mycket prat men ingen handling.