Google

Translate blog

söndag 23 november 2014

Diamantjakt kommer troligen i Jämtland att bli en upplevelseindustri.


Säkert kommer det för turistnäringens skull att konstrueras diamantjaktturer i Jämtland efter fynden.

Fjällvandringar med möjlighet att finna diamanter kan bli en stor attraktion i Jämtlands fjäll i framtiden. Det handlar bara om att en kreativ person tar tag i detta och får ut informationen i Europa.

Därefter kommer diamantjägarna.  Om det blir så eller fynden faller i glömska och inget händer vet vi ännu inte. Men möjligheten att tjäna pengar på diamantturer finns, om någon tar tag i detta.

Troligen kan det finnas mycket värdefulla diamanter här likväl som mindre värdefulla.