Google

Translate blog

torsdag 27 november 2014

Fas 3 fortsätter o många är besvikna då detta var viktigaste frågan för alla i fas 3 att skiten skulle stoppas. Nu anser många av dessa att nyval vore bäst.


Citat: Det finns ingen tidsgräns för nedläggningen av fas 3

--- Ytterligare 7 000 väntar på en fas 3-plats. Arvet från alliansregeringen är 34000 långtidsarbetsarbetslösa i fas 3.

--- Bidragen till fas 3-anordnare ska sänkas. Därmed sparar staten in 300 miljoner kronor nästa år. Bidragen sänks från knappt 5 000 till 2 200 kronor i månaden. Slut citat.

Om man läser detta är det rena cirkusen. Vilka tar nu emot fas 3are?

Enbart de som kan sätta dem i arbete och tjäna pengar på dem och samtidigt få anordnarbidrag. Tidigare var det anordnare i många fall som enbart förvarade fas 3are, men då slapp fas 3aren att förödmjukas genom at tvingas utföra riktiga arbetsuppgifter utan lön tillsammans med arbetskamrater vilka fick avtalsenlig lön. En stor förödmjukande ny försämring för fas 3are blir det nu.

Samtidigt väntar över 7000 personer på att komma med i fas 3.

Fas 3 kommer knappast att försvinna denna mandatperiod, om ens någonsin.

Det blir en lögn att de rödgröna ville stoppa det och nu kan man se beslutet 2011 i riksdagen i annat ljus. Då drev de rödgröna igenom att det skulle bli ett stopp med anvisningarna till fas 3. Alliansen brydde sig inte utan allt fortsatte som dittills. Idag gör de rödgröna - när de fått makten - samma sak.

Fas 3 består med önskningen att det ska bort. En önskan alliansen också hade genom att de hoppats, likt de rödgröna, att fasen skulle försvinna av sig själv.

Nu finns inget slut - den ska finnas kvar minst till 2018…