Google

Translate blog

tisdag 2 december 2014

Detta blev resultatet, om det går igenom i budgeten, av de rödgrönas löfte om att stoppa fas 3. Inte blev det mycket.


Citat: Aktivitetsstödet i Fas 3 ska omvandlas till riktiga avtalsenliga löner.

Ser över vilka utbildningar som behövs.

Men platserna ska först förhandlas fram mellan Arbetsförmedling och kommunerna, idag finns de bara på planeringsstadiet. Dessutom planeras bara 6,000 platser jämfört med de 34,000 som idag finns i Fas 3.

– Det är klart att det tar tid att hitta jobb och utbildningsplatser till 34,000 personer, säger Ylva Johansson.

Men har ni något mål för när allt måste vara på plats?

– Nej, övergången ska börja nästa år. Slut citat.

Löftet att ta bort fas 3 blev en förhoppning som skulle göras om och efterhand som det gick att ta fram andra sysselsättningar av konstgjorda arbeten för före detta fas 3are.

Om det inte går får fas 3aren bli kvar som gratisarbetande fas 3are.

Inte är det imponerande och det troliga är att de flesta som försvinner ur fas 3 gör det genom pensionsavgång.

Men var ska alla som nu finns i fas 2 och vars tid i denna åtgärd gått ut bli av? Ska de in i fas 3 så kommer knappast fas 3 att försvinna inom närmsta mansåldrarna.

Varför kan inte fas 3arna av idag återinsättas i fas 2 och därmed få skiten fas 3 avvecklad NU? Många trodde fas 3 skulle stoppas omedelbart - även de som var i fas 3 - med en ny regering. Av detta blev det ingenting.

Jämför med alliansen som snabbt införde fasen och efter valvinsten 2006 omedelbart stoppade plusjobben. Tala om skillnad i aktivitet.