Google

Translate blog

onsdag 3 december 2014

Hur kan utländska tiggare få hyra ut svensk kommunal mark för tiggeri? Det visar på total respektlöshet för svensk lag och Sverige som nation.


Citat: – Det är en kvinna jag betalar till, först var det en man. Och det spelar inte mig någon roll vem jag betalar till, säger Ion.

I en dold inspelning med SVT berättar han att han varit i Sverige i två månaders tid, och att han blev anvisad platsen av en person från samma stad. Ända sedan dag ett har han betalat.

50 kronor om dagen i två månaders tid, det betyder att Ion betalat 3,000 kronor till kvinnan. Hon kommer varje dag och hämtar upp avgiften. Slut citat.

Hur kan utlänningar få hyra ut svensk mark till sina landsfränder? Mark de inte äger utan som i de flesta fall är kommunal mark? Hur kan detta få pågå?

Nog skulle detta stoppas omedelbart! Den kvinna och man som nämns och även andra om de finns vilka hyr ut tiggareplatser på svensk mark - utan att de äger denna mark - eller är egna företagare med F-skattesedel eller betalar inkomst för sin olaglighet ska omedelbart förpassas ur landet, anser jag.

Jag anser att polisen ska konfiskera deras pengar och med omedelbar verkan sända dem tillbaks i handbojor till sitt hemland utan möjlighet att hämta sina eventuella tillhörigheter i vårt land innan de sänds iväg.

De har visat total hänsynslöshet då det gäller lagar i Sverige och även mot sina landsmän m.m. och ska behandlas likadant, utan hänsyn, straffet bör de få av sina landsmän i Rumänien.
Hur kan mark tillhörande affärsägare få säljas som tiggeriplats av utlänningar? Mark som affärsidkaren inte får hyra ut eller förbjuda som tiggeriplats? Inte heller få kommunal mark stoppas som tiggeriplats. Men kriminella kan hyra ut kommunal mark och affärsägares mark svart. Kasta ut dessa kriminella och konfiskera all deras ägodelar först. De borde även först tvingas arbeta av vad deras resa hem kostar.