Google

Translate blog

söndag 7 december 2014

Toner av mystiska ljud hörs från kometen som Rosetta landade på.Hör och förundras likt forskare gör, ännu kan dessa toner inte förklaras.


Även utefter denna länk kan mer läsas om mysteriet. Forskare tror sig kunna lösa gåtan men ännu är det ett mysterium.

När man lyssnar på ljudet kan man få tankarna att gå till att något planterats till kometen för att visa upp ett budskap från en främmande intelligens.

Vi har ju själva sänt iväg ett sådant meddelande.


Kan tonerna från kometen vara en annan intelligens försök att bevisa att de finns eller fanns?

Vi kanske inte kan förstå tonernas betydelse om det är så då de kan tänka och reagera på vis vi inte kan förstå och därför sänt ett meddelande de anser ska vara lätt att tolka men vi omöjligt kan förstå hur.

Lite tankar om tonerna, vilka skiftar i läge och omfång.