Google

Translate blog

torsdag 11 december 2014

Slavhandeln frodas och har ökat otroligt sedan slavhandeln mellan 1525-1866.


Citat: Enligt undersökningen befinner sig 35,8 miljoner människor i dag i någon form av slaveri. Siffran kan jämföras med de 12,5 miljoner afrikaner som mellan åren 1525 och 1866 kidnappades och fördes till Nya världen för att arbeta som slavar. Detta enligt siffror från The Trans-Atlantic Slave Trade Database. Slut citat.

Sexslavar, arbetsslavar eller varför inte ta in i beräkningen arbetstagare som inte får avtalsenliga löner eller fas 3are som ska arbeta utan lön tillsammans med arbetskamrater med kollektivavtal.

Den nya regeringen lovar ingen förbättring utan har enbart som mål att förändra.

När, hur och om är en annan fråga. Många av fas 3arna idag är bittert besvikna på den nya sömniga regering vi fått. Om de kan sitta kvar hela mandatperioden återstår att se.

Slavhandel kan kanske inte inberäknas för fas 3are, men nog finns en marknad där anordnare av platser bjuder över varandra på arbetsförmedlingen för att få denna inkomstkälla med bidrag upptill för att ta emot dem.