Google

Translate blog

måndag 15 december 2014

Dan Eliasson igen, vad ska han nu hitta på efter att ha dolt vad han kunnat innan han lämnar försäkringskassan. Nu blir han rikspolischef.


Citat: Ledningen har beslutat att radera miljontals mejl som skickats till och från de 13 000 medarbetarna.

Generaldirektör Dan Eliasson motiverar åtgärden med att man ska ha upptäckt att det råder ett osäkert rättsläge.

---  Polisen ska nyligen ha kontaktat Försäkringskassan i ett känsligt ärende och begärt ut mejltrafik från en anställd som misstänks ha koppling till den organiserade brottsligheten.

- Svaret blev att vi inte kunde hjälpa till eftersom uppgifterna var raderade, säger en centralt placerad tjänsteman. --- Dan Eliasson har utåt berömt internutredarnas arbete - trots att flera personer vittnat om att han försökte begrava de färdiga rapporterna innan Expressen skrev om dem. När han i torsdags utsågs till rikspolischef sa han vid en presskonferens att fallen till och med "berikat" Försäkringskassan. Samtidigt visar medarbetarundersökningar att de anställdas förtroende för Eliasson har rasat. Slut citat.

Det har i många fall - vilka jag även under alliansens tid påtalat många gånger i min blogg - visat sig att Dan Eliasson är en mycket hård och hänsynslös person då det gäller uttalanden mot utförsäkrade. Hans uppdrag var bl.a. att genomföra bödelslagstiftningen om utförsäkring av sjuka och som vi vet blev det katastrof för många ekonomiskt och självmord blev mångas sista flykt från sjukdom och smärta när de tvingades ut o söka jobb som sjuka utan annan ekonomisk ersättning än en förödmjukande procedur som socialbidragstagare när de gjort av med all ev. egendom och sparkapital.

Nu har sista uppdraget för Dan Eliasson gjorts på försäkringskassan, radering av mejl så inga oegentligheter kan upptäckas från hans stab o tid där.

I artikeln varifrån citaten tagits kan dock en del konstiga saker utläsas vilka nu svårligen kan utredas.

Nu är enbart frågan hur och vad han kommer att ställa till med som rikspolischef och varför han ansågs lämplig till detta? Kan den nya befattning göra att han som rikspolischef kan stoppa eventuell utredning av vad han dolt som försäkringskassachef och därför gjort att han är säker på att det han dolt förblir dolt?