Google

Translate blog

onsdag 17 december 2014

Kanske en modern form av mentalsjukhus skulle införas.


Citat: I Malmö vittnar patienter och anhöriga om svåra förhållanden för många psykiskt sjuka patienter. De hamnar på härbärgen, campingplatser, vandrarhem, hotell eller tvingas klara sig som uteliggare.

--- Många har blivit avhysta från reguljära boenden och då ökar genast problemen och då finns det kanske inget annat än härbärge. Sedan är det svårt att kvalificera sig för ett vanligt boende igen. Slut citat.

Nog var det tryggare för de psykiskt sjuka och deras anhöriga förr. Man visste att de hade ett hem och personal som såg till dem. 

Själva var de hospitaliserade men i trygghet. Vissa behandlingsformer var inte så trevliga och hade ingen funktion men bort med dessa och öppna de stora mentalsjukhusen igen eller bygg nya. Det skulle ge jobb för många. Och det allra viktigaste, trygghet för den sjuke och dess anhöriga.

Dagens överdrifter att människor ska klara sig själva oberoende hur illa det går. Störa i hyreslängor, ligga o sova på gatan m.m. är ingen frihet, det är en skam för ett civiliserat lands folk!

Den som gör enligt ovanstående har visat att denne inte kan, likt ett litet barn, bo ensam och ta ansvar för sitt eller andras liv. De stör andra och mår själva inte bra. De behöver lugn o ro och trygghet och dessa personer kan inte bo själva utan behöver passning. Detta förstod människor förr och många andra staters folk. Men svenska politikers klåfingrighet med att slå igen mentalsjukhusen har gjort att de mest behövande inte får den trygghet och det lugn och den ro de behöver och måste ha.

Tvångsvård är inte alltid av ondo utan nödvändigt för många som inte kan förstå sitt eget bästa. Frihet utan ansvar - vilket dessa personer inte kan ta - är inte frihet utan förödmjukelse.