Google

Translate blog

torsdag 18 december 2014

Kontrollhysterin med aktivitetsrapporter fortsätter. Allianspolitiken kvar.


Citat: Från och med den 1 mars nästa år ska även långtidsarbetslösa och arbetslösa ungdomar bli av med pengar om de inte rapporterar. Det var ett av den avgående alliansregeringens sista beslut före valet. För att klara granskningen ska Arbetsförmedlingen bygga upp en stor kontrollapparat.

--- Den nya regeringen har ännu inte bestämt om alliansregeringens beslut ska rivas upp eller inte.

--- Självklart ska den som är arbetslös stå till arbetsmarknadens förfogande, men jag är inte säker på att aktivitetsrapporteringen är ett bra sätt att visa det, säger Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister.

Hon ifrågasätter om rapporteringen är utformad på ett vettigt sätt. Slut citat.

Något slut på aktivitetsrapporteringen blir det garanterat inte då Socialdemokraterna var ett av partierna som införde detta kontrollinstrument till glädje för alla som nu fått arbete med att kontrollera dessa rapporter. Att det inte fått fler ut på en begränsad arbetsmarknad hör inte hit.

Funderingar finns dock på förändringar av dessa rapporter vilket med all sannolikhet har samband med den numera upptagna diskussionen om arbetslösa ska tvingas söka arbete de inte har utbildning eller meriter för och inte passar för. Ännu ska arbetslösa göra detta. Det har fått resultatet att en del söker läkararbeten fast de inte har fullgjord grundskola. Men det ses ännu som positivt då det fyller en rad i aktivitetsrapporteringen i jobbsökeri…

Troligen kommer diskussionen nu att arbetslösa inte ska behöva söka arbeten de inte har kunskap för från irritation från de som ska öppna alla dessa ansökningar i onödan från personer utan kunskap som söker dessa arbeten för att ha något att skriva i sina jobbsökarrapporter.

Svensk arbetsmarknadspolitik är en cirkus och denna ser ut att fortsätta med nya konstiga beslut. Frågan är vad nästa blir. Fas 3 ska fortsätta ett bra tag till, eller tillsvidare. Troligen tillsvidare då socialdemokraternas budget o allt med denna är borta minst ett troligen fyra år till.