Google

Translate blog

lördag 20 december 2014

Vampyrer eller liknande tro upptäckt i Polen.


Vampyrtron är gammal och kommer från rädslan av det man inte kan förstå eller från någon händelse utöver den vanliga. Man ska komma ihåg att för länge sedan var dagarna lika och få reste utanför sin hembygd eller träffade fler människor under sin livstid än de bybor som fanns där de bodde och byarna var små.

Därför var oron stor när okända eventuellt kom till byn eller händelser utöver det vardagliga inträffade. Man trodde då att okända krafter och ondskan kommit på besök och skulle motarbetas.

Här ett exempel på vad som kan falla inom detta gebit.


Citat: Arkeologer har grävt upp 285 gravar på en gammal kyrkogård i staden Drawsko i norra Polen. Kvarlämningarna är från 1600 -1700 talen.

--- Misstänkta vampyrer naglades förr fast i sina gravar tillsammans med speciella föremål för att förhindra att de återvände till livet. Ny forskning visar att de inte alls var tillresta invandrare som man tidigare trott. De var grannar i byn. Slut citat.

Många tror att vampyrtron innefattade att påkar skulle hålla fast den misstänkte i graven, men det fanns många fler medel som ansågs effektiva.

Vem som utsågs till vampyr var även variationsrikt, se denna länk.


Filmindustrin och populärkulturen frossar idag i romantiska bilder av gårdagens vampyrtro. Idag florerar all slags tro av skilda slag bland folk med undantag av kristendom, vilken minskar i popularitet. Troligen på grund av dess brist på övernaturlighet som vampyrer, spöken och UFO m.m. Den är inte spännande.

Men de fynd som gjorts i Polen kan säkert ses som grannar som av någon anledning setts som att de smittats av en vampyr.

Men innan dess har de varit respekterade och älskade medmänniskor i byn. Därför fick de begravas på kyrkogården och fick som skydd för övriga bybor en tyngd över halsen så de inte kunde gå igen.