Google

Translate blog

söndag 21 december 2014

Oberoende skapar nya makteliter och kan resultera i krig. Jämvikten i maktbalansen rubbas.


En jämvikt i maktbalans där hot och misstänksamhet skapar en rädsla för krig har i många fall i historien hållit krigen tillbaka. Det kalla kriget i nutid är ett exempel. När väl muren föll kom nya konstellationer av maktgalningar att försöka förändra. Balkankriget och Jugoslaviens fall är ett exempel efter kalla kriget. Fortfarande ser vi effekter från detta och forna makteliten i gamla Sovjetunionen - Ryssland - saknar sin makt sedan den tiden.

Dess yta ses genom alla konflikter detta land skapat inom forna Sovjet, nu senast i Ukraina, och utöver det vill de skapa rädsla och osäkerhet genom att provocera med sina militärflygplan på grannländers luftrum m.m.

I citatet, vilket säkert är ett helt rätt tolkat uttalande, ser vi exempel på fallna maktstrukturer i forna dar, vilka resulterade i nya krig och galningars framfart när de såg chansen att få makt i fallna hierarkier.


Citat: När människor bytte ut brons mot järn ströps handelsvägarna genom hela Europa.

--- Dåtidens elit som med vapen i hand kontrollerade handelsvägarna tappade sin makt eftersom järn fanns överallt och inte behövdes fraktas över hela Europa. Arkeologernas teori är att krigareliten försökte få tillbaka makten med svärd i hand och att det ledde till att befolkningen kraftigt minskade. Så kaos och massdöd avslutade bronsåldern. Slut citat.

Människan är densamma genom tidens sekel. Det en generation lärt av sina misstag upprepar nästa generation utan betänkanden eller lärdom.