Google

Translate blog

fredag 30 januari 2015

När de första bandspelarna kom, kom även mystiker att försöka bevisa att dessa kunde spela in andevärlden.


Det har alltid funnits mystiker som försökt använda nya uppfinningar för att undersöka andevärlden. Även idag försöker en del använda datorn och mobiltelefonen för att bevisa att dessa instrument kan användas för andekontakt.

På 1950-talet då första rullbandspelarna kom började några att försöka spela in andevärlden genom att låta mikrofoner spela in rakt ut i luften med eller utan radio på.


Citat: I slutet av 1950-talet tog spökena klivet ut ur garderoben och in i den elektroniska tidsåldern. Den som menade sig ha upptäckt dem där var svensken Friedrich Jürgenson som blev känd över världen för att ha tagit emot märkliga röster på band.

--- Vad Jürgenson gjorde från sitt hem i Mölnbo var att låta sin rullbandspelare spela in genom en vanlig mikrofon, senare gjorde han det direkt via en radio. Bandet fick helt enkelt gå medan de som befann sig i rummet pratade med varandra eller satt tysta.

När bandet sedan spelades upp hördes samtalen i rummet men också, ibland, något annat. För mitt bland rösterna från människor, eller från radioapparaten som stod på, dök det upp korta skurar av andra röster som föreföll ett tala slags blandspråk där svenska, tyska, italienska och andra språk användes. Slut citat.

I artikeln varifrån citatet är taget finns en länk där olika inspelningar kan avlyssnas. Följ länken från citatet om du är nyfiken.

Själv tror jag det är störningar som hörs röster från närvarande vilka utan att medvetet tänka på det talar tyst för sig själva likt vi alla gör ibland.

Ibland kan säker önsketänkande utlösa dessa omedvetna svar på rösten från radio eller den som talar.

Men visst kommer jag ihåg all uppmärksamhet dessa påståenden fick under 1960-talet och fram en bit in på 1970-talet i veckotidningar och kvällspress.

Då kunde man inte heller som idag med datorns hjälp koppla upp sig för att själv lyssna på rösterna.

Inga kommentarer: