Google

Translate blog

måndag 2 februari 2015

Det blå hålet


Citat: Perfekt cirkelformat, drygt 300 meter i diameter och 124 meter djupt.

Det blå hålet i Belizes barriärrev har utnämnts till en av världens häftigaste platser.

Och det blir knappast mindre spektakulärt av att det enligt forskare förklarar mayacivilisationens frånfälle. Slut citat.

Att detta fantastiska slukhål kan ge förklaringen till och mayacivilisationens fall och bekräfta anledningen forskare haft om fallet kan tyckas konstigt.

Men det handlar om sedimentavlagringar vilka visar att det under den tid civilisationen föll inträffade en katastrofartad torrperiod. Torka som tvingade människor att ge sig av och lämna byggnader mm om de skulle kunna odla mat.

En varning och en påminnelse till oss idag om hur beroende vi är av klimatet och därför borde stoppat miljöförstöringen för länge sedan istället för att gynna marknadskrafternas kortsiktiga vinstintressen.

Inga kommentarer: