Google

Translate blog

måndag 16 februari 2015

Ljusets år är här.


Citat: FN har beslutat att 2015 ska vara ljusets år.

För att upplysa världen om detta har Nasa släppt en spektakulär bild.

Den föreställer en ljust nu exploderande stjärna i avlägsna Stora Magellanska molnet. Slut citat.


Varde ljus och det varde ljus enligt Bibelns skapelseberättelse. Men ljus skapas kontinuerligt. Genom naturliga eller konstlade källor. Nya stjärnor bildades och gamla försvinner. Skapandet fortsätter likt cykler av nedbrytning och återuppståndelse.


I år är det enligt FN ljusets år. Vad de menar med detta vet jag inte men varje år numera har många olika firningspunkter och namn.

Inga kommentarer: