Google

Translate blog

söndag 22 februari 2015

Rasbiologi en vetenskap med hög status förr idag en skam att den funnits.


Citat: Karolinska institutet är splittrat efter DN:s ­reportage om den kontroversiella kraniesamlingen på lärosätet. Många yngre forskare är kritiska och kräver att KI gör upp med den rasbiologiska historien. Slut citat.

Idag vet vi att forskningen var felriktad och hade som mål att bevisa att vi i Norden var bättre människor än övriga folk.

Men det var den tidens syn på människan i norra Europa. Vi kan aldrig dölja detta utan enbart försöka förstå hur och varför forskningen blev så populär just dessa år.

Vår historia kan inte tillrättaläggas utan enbart försöka förstås i ljuset av den tid den uppstod i. Plus att inte börja leta i detta efter något som kan återuppväcka liknande idéer.

Inga kommentarer: