Google

Translate blog

lördag 7 mars 2015

Att välja partner är för kråkor att söka likheter i fjäderdräkt. Men även människan söker oftast likheter.Citat: Kråkor parar sig i första hand med andra kråkor som liknar dem själva, det vill säga samma färg på fjäderdräkten.--- - Sammantaget tyder dessa resultat på den spännande möjligheten att en egenskap som är viktig för partnerval, som färg, kan vara genetiskt kopplad till hur den uppfattas. En sådan mekanism skulle kunna vara en gemensam evolutionär utvecklingsväg hos visuellt orienterade arter som gynnar separationen av populationer till nya arter Slut citat.

Tidigare bedrevs även forskning på människor om hur de valde partner utefter samma mönster. Men då rasbiologi idag inte får bedrivas finns ingen sådan forskning idag.

Men troligen väljer även människan efter likheter med sig själva utseendemässigt.

Jag påstår och flera har sagt samma sak att par ofta har likheter med varandra om de valt partner utefter fri vilja och åtrå.

Se på bröllopsfoton oftast har paren stora likheter utseendemässigt.

Inga kommentarer: