Google

Translate blog

söndag 1 mars 2015

Bronsmask från romartiden hittad på Gotland


Citat: Ansiktsmasken användes ursprungligen inom den romerska arméns lätta kavalleri. Tillverkningstiden bör vara under andra hälften av 100-talet e.Kr. och totalt finns det idag 40 någorlunda kompletta ansiktsmasker av denna typ bevarade i hela världen. Alla masker verkar vara unika i sitt utförande och den från Gotland var försedd med scener ur romerska mytologin.

Mycket har hittats på Gotland och mer finns säkert. Troligen användes masker av detta slag av befälspersoner då scenerna på maskerna är unika för varje mask som hittats.

Troligen har masken hittats av kringresande vikingar på färd i Europa . Knappast har romare varit på Gotland under den tid det handlar om. Gränsen för romarriket låg söder om Skandinavien.

Inga kommentarer: