Google

Translate blog

lördag 28 mars 2015

Det blå hålet i Röda havet tar liv


Citat:  Blue Hole är en dykning plats på östra Sinai , några kilometer norr om Dahab , Egypten vid kusten i Röda havet .

The Blue Hole is a submarine sinkhole , around 130 m (462.5 feet) deep. The Blue Hole är en ubåt sinkhole , ca 130 m (462,5 fot) djup. There is a shallow opening around 6 m deep, known as "the saddle", opening out to the sea, and a 26 m long tunnel, known as "the arch", whose top is at a depth of 56 m (184 feet). Det finns ett grunt öppning runt 6 m djup, känd som "sadeln", öppning ut mot havet, och en 26 meter lång tunnel, känd som "bågen", vars topp ligger på ett djup av 56 m (184 fot) . The hole and the surrounding area have an abundance of coral and reef fish. Hålet och det omgivande området har ett överflöd av koraller och rev fisk.

There is a local legend that the Blue Hole is cursed by the ghost of a girl who drowned herself there to escape from an arranged marriage . [ 1 ] Det finns en lokal legend som Blue Hole är förbannad av spöken av en flicka som dränkte sig dit för att fly från en arrangerat äktenskap . [1]  Slut citat.

Blå hålet inbjuder till farliga dykningar som kostat många liv. Många glömmer att de går för djupt när de letar efter tunneln i hålet.

Här  finns en film från youtube från dykning i området bedöm själva hur det ser ut.

 

Inga kommentarer: